•Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján• Lapozgasson oldalainkon!. Oldalaink folyamatosan frissülnek!
FŐOLDAL   TANTESTÜLET  HÁZIREND  PEDAGÓGIAI PROGRAM  EMELTSZÍNTŰ TESTNEVELÉS  CSENGETÉSI REND  KÖNYVTÁR  E-KÖNYVTÁR  E-ISKOLAÚJSÁG-R  
k Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

             4300 Nyírbátor, Zrínyi Ilona u. 48.       
                     
                KAPCSOLAT        

Intézményvezető:
Nagyné Bagaméri Éva 

Intézményvezető helyettesek:

Meczner Béláné

Szencziné Donka Zsuzsanna

Varga Richard


Tantestület

Név

beosztás

végzettség

Abroncsos  Judit

általános iskolai tanár, nyelvtanár

ének-zene szakos általános iskolai tanár, angol nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár

Ariné Mikó Mária 

tanító

általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen

Bakó Ágnes

GYES

testnevelő tanár

Baloghné Piros Zsuzsanna

óraadó tanár

 

Bara Györgyné

óraadó

angol nyelvtanár

Baracsiné Magyar Csilla

általános iskolai tanár

magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár, orosz szakos tanár

Baracsiné Tardi Nóra

tanító, nyelvtanár

általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen

Barna István Zoltánné

fejlesztő pedagógus

szociálpedagógus tanító

Bíró Brigitta

tanító

általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel

Bíróné Czakó Andrea

könyvtáros

könyvtár BSC., informatikus könyvtáros és könyvtárostanár MSC

Blake Laura Elspeth

nyelvi lektor

 

Bódor Anita

tanító

általános iskolai tanító, német nyelvi és német nemzetiségi tanító

Böszörményi Marina

általános iskolai tanár

technika és biológia szakos általános iskolai tanár

Csonka Gáborné

tanító

általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel

Geszten Edit

általános iskolai tanár

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos tanár

Havasiné Dudics Mónika

általános iskolai tanár

biológia szakos tanár, gyógypedagógus, rajz szakos tanár

Hocza Erika

pedagógiai asszisztens

gyógypedagógiai asszisztens, szociális, gyermek- és ifjúsági ügyintéző

Hornyákné Helmeczi Orsolya

tanító

általános iskolai tanító ének szakkollégiumi képzéssel, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus

Horváth Edit

nyelvtanár

német nyelvtanár

Horváthné Szabó Hajnalka

tanító

rajz szakos tanár, általános iskolai tanító, óvodapedagógus

Hunyadi Renáta

tanító

általános iskolai tanító

Ispán Sándor

általános iskolai tanár

testnevelő tanár, angol nyelvtanár

Jebudenszki Katalin

pedagógiai asszisztens

 

Kassai Éva

tanító

általános iskolai tanító

Kepics Tiborné

iskolatitkár

mérlegképes könyvelő (vállalkozási szak)

Koós Gábor

testnevelő tanár

testnevelő-edző (földrajz szakos általános iskolai tanár)

Kopasz Csabáné

tanító

általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel

Kóródiné Tóth

általános iskolai tanár

Mária magyar nyelv és irodalom szakos, német nyelv és irodalom szakos tanár, drámapedagógus

Kovács Ágnes

tanító

általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltség területen

Kovács Judit

iskolapszichológus

egyetemi szintű pszichológia szakos bölcsész, gyógypedagógus pszichopedagógia szakirányon

Kovács Zsolt

iskolatitkár

társadalombiztosítási ügyintéző, élelmezésvezető, számítógép-kezelő (használó)

Kovács-Balla Erika

gyógypedagógus

gyógypedagógus, általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen

Kovácsné Molnár Nóra

általános iskolai tanár

számítástechnika szakos tanár, matematika szakos tanár, szakpedagógus, fizika szakos tanár

Lukács Tiborné

tanító

általános iskolai tanító, közoktatási vezető

Macos Ingrid

matematika szakos általános iskolai tanár

okleveles matematikatanár

Matolcsi Katalin

tanító

általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen

Meczner Béláné

intézményvezető helyettes, tanító

általános iskolai tanító technika műveltség területen, közoktatási vezető

Molnár Mónika Judit

iskolatitkár

érettségi, számítógép-kezelő, mezőgazdasági technikus, környezet- és vízgazdálkodási technikus, agrárkereskedelmi menedzserasszisztens

Nagyné Bagaméri Éva 

intézményvezető

biológia szakos tanár, földrajz szakos tanár, szakpedagógus, mesterpedagógus közoktatási vezető

Nagyné Lőrincz Lilla

általános iskolai tanár

történelem szakos általános iskolai tanár, ének-zene szakos általános iskolai tanár

Oláh Éva Piroska

tanító

általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel

Pálné Sós Vivien

pedagógiai asszisztens

pedagógiai- és családsegítő munkatárs

Pappné Kiss Erzsébet

általános iskolai tanár

matematika szakos általános iskolai tanár, kémia szakos tanár

Rácz Beáta

tanító

általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi területen

Sándorné Seres Beáta

tanító

általános iskolai tanító

Sáriné Matolcsi Anikó

általános iskolai tanár

történelem szakos tanár, főiskolai szintű német szakos tanár

Seresné Kónya Antónia

tanító

tanulási zavarok preventív pedagógusa, általános iskolai tanító

Somogyi Erzsébet

nyelvtanár

német nyelvtanár

Szabó Jánosné

nyelvtanár

angol nyelv és irodalom szakos tanár, általános iskolai tanító

Szász Tamás

testnevelő tanár

testnevelés szakos tanár

Szedlárné Szabó Judit  

tanító

általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel

Szencziné Donka Zsuzsanna

intézményvezető helyettes, tanító

mesterpedagógus, közoktatási vezető, általános iskolai tanító, szakvizsgázott pedagógus, 

Szilágyi Krisztián Zoltán

testnevelő tanár

testnevelő-edző

Takács Adrienn

tanító, nyelvtanár

általános iskolai tanító angol műveltségi területen

Templom Sándorné

tanító

általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel

Tokáné Buzás Katalin

általános iskolai tanár

matematika szakos tanár, kémia szakos tanár

Tóth  Enikő Ildikó 

tanító

német nyelv és irodalom szakos tanár, általános iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi területen

Tóth László

általános iskolai tanár

technika-informatika szakos általános iskolai tanár

Tóth Mátyás Gábor

általános iskolai tanár

informatika tanár

Tóthné Szabó Beatrix

iskolatitkár, GYED

igazgatási ügyintéző, érettségi, társadalombiztosítási ügyintéző, személyügyi ügyintéző, gyermek és ifjúságvédelem

Tóthné Durucskó Erzsébet

tanító

általános iskolai tanító

Tóth Tünde Zsuzsanna

pedagógiai asszisztens

gyógypedagógiai segítő munkatárs

Tóth Zsuzsa

tanító

általános iskolai tanító vizuális műveltség területen

Vadon-Zsadányi Zsófia

tanító

általános iskolai tanító ének-zene műveltségi területen

Váradiné Vincze Ágnes 

általános iskolai tanár

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, gyors- és gépírás szakos tanár

Varga Csabáné

tanító

általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel

Varga Richard

intézményvezető helyettes

testnevelés szakos tanár, biológia szakos tanár, közoktatási vezető

Vargáné Csonka Dóra

tanító

szakpedagógus, ének-zene szakos általános iskolai tanár, drámapedagógus, általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel, közoktatási vezető

Vida Ferenc János

általános iskolai tanár

fizika szakos tanár, számítástechnika szakos tanár, szakpedagógus, matematika szakos tanár, technika szakos tanár, közoktatási vezető

Vida Ferencné

általános iskolai tanár

matematika szakos tanár, fizika szakos tanár


Műszaki dolgozók

Berecz András József

Fekete László

Kovács József

Molnár Tibor

Nyisztor László

Tóth Attila


Kisegítő dolgozók

Bákonyi Istvánné

Baloghné Varga Anita

Demeter Ágnes

Karászi Jánosné

Kissné Rembeczki Ildikó

Lőrincz Anikó

Páka Árpád Mártonné

Rembeczki Gyöngyike

Serbánné Baracsi Mónika

Tóth Jánosné

Varga Ferencné

Varga Györgyné

Viski Árpádné

Viszlainé Dávida Jolán


VISSZA FEL

VISSZA A FŐOLDALRA