•Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján• Lapozgasson oldalainkon!. Oldalaink folyamatosan frissülnek!
FŐOLDAL  ISKOLÁNKRÓL  TANTESTÜLET  HÁZIREND  PEDAGÓGIAI PROGRAM  EMELTSZÍNTŰ TESTNEVELÉS  CSENGETÉSI REND  KÖNYVTÁR  E-KÖNYVTÁR  SULIKVÍZ  E-ISKOLAÚJSÁG-R  ÚJ 

k

Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola


             4300 Nyírbátor, Zrínyi Ilona u. 48.       
                     
                KAPCSOLAT  


      
BOLDOGSÁGÓRÁK A KÖNYVTÁRBAN
k

BOLDOGSÁGÓRÁK 

KÖNYVTÁRBAN

k

A Boldogságórák célja, hogy vezérfonalat adjon az iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal, valamint a testi-lelki egészségmegtartás tényezőinek tanulmányozására adjon lehetőséget.


k
GALÉRIA

k


2019.09.06.
A HÁLA
4. a osztály


Hálafüzér a varázsigével:

KÖSZÖNÖM
!


i
k
k
k6. c - Társas kapcsolatok
k
hk

BOLDOGSÁG ÓRÁK A KÖNYVTÁRBAN

Rövid leírás

A Boldogságórák Magyarországon a pozitív pszichológia széles körben elfogadott és kísérleti eredményekkel bizonyított tudományág kutatásaira épülnek. A program célja, hogy megerősítse a diákok önbecsülését, és elősegítse a boldogságukat. Az órák lényege a személyiségfejlesztés, a pozitív életszemléletre való képesség tanítása.

Részletes leírás

A pozitív pszichológia kutatásait figyelembe véve, empirikus kutatásokkal támasztják alá a programban alkalmazott módszereket. Az órák lényege a személyiségfejlesztés, pozitív életszemléletre való képesség, az önismeret, tolerancia és szociális kapcsolatok tanítása. Egy speciális cselekedtető, játékos tanulás útján történő programmal, amely az alsó tagozatos 6. Híres megbocsátók-kutatómunkakorosztálytól egészen a középiskolás korosztályig ki van dolgozva. A Boldogságórák célja nem az, hogy problémamentes életmodellt állítson a fiatalok elé, hanem, hogy vezérfonalat adjon az iskolásoknak, hogy könnyebben nézzenek szembe a kihívásokkal, képesek legyenek megbirkózni a problémákkal. Célja, hogy felkutassa és fejlessze azokat a tényezőket, amelyektől az egyén és a társadalom pozitívan fejlődik, a gyerekek érzelmi intelligenciájának és optimista gondolkodásának fejlesztése, a pozitív pszichológia eredményeinek felhasználásával. Személyiség-, önismeret-fejlesztés, szorongás, stressz csökkentése, megfelelő megküzdési stratégiák kialakítása, a boldogság képességének fejlesztése. A gyerekeknek nem a felnőttkor nehéz önismereti útja lesz a pozitív gondolkodás, hanem már személyes élmény, tapasztalás, erőforrás, amire könnyebben építkezhetnek majd saját egyéni útjukon. A pozitív pszichológia középpontjában minden kétséget kizáróan a boldogság erősítése áll, csakúgy, mint a Boldogságórák tematikájában.

Tíz témakörön keresztül haladva, egy hónapban csak egyetlen boldogságfokozó technikával foglalkozunk ( a könyvtárban egy-egy foglalkozásra tér be egy-egy alsó és felső tagozatos csoport) - kellő időt biztosítva, hogy az új szokás beépüljön személyiségükbe. Ez a program csökkenti gyerekek szorongását, növeli az önbizalmukat, önismeretüket és segíti őket, hogy jobban teljesítsenek az iskolában.

1.      Boldogságfokozó hála

2.      Optimizmus gyakorlása

3.      Kapcsolatok ápolása

4.      Boldogító jócselekedetek

5.      Célok kitűzése és elérése

6.      Megküzdési stratégiák

7.      Apró örömök élvezete

8.      Megbocsátás

9.      Testmozgás

10.  Fenntartható boldogság

 

 

Javasolt időkeret: 45 perc

Eszközigény: Témához igazodó, de általában kártyák, könyvek, de a legfontosabb a százszázalékos személyes jelenlét.

Milyen problémát old meg?

Pl.: együttműködés hiánya, optimista gondolkodás hiánya, személyiségfejlesztés magatartászavar, fegyelmezési problémák koncentráció, fókuszálási problémák tanórai passzivitás motiváció hiánya.

 

Célok és előnyök:

A gyerek problémamegoldó készségének fejlesztése.

A gyerek látókörének és gondolkodásmódjának szélesítése.

Testi, szellemi és társas erőforrások építése.

A negatív érzelmek ellensúlyozása.

A gyereke mentális egészségének megóvása.

Az osztályközösség kohéziójának erősítése, az agresszió csökkentése, kezelése.

A gyerek tanulási eredményeinek javítása.

A gyerek tanulási örömének elérése.

A gyerek fejlődésének segítése, hogy boldog és optimista legyen.

BOLDOG-ÉVES-TERV

A foglalkozások egységes vázlata:

1. téma bevezetése:

2. relaxáció és személyiségfejlesztő gyerekdalok

3. a téma feldolgozása

4. az óra lezárása

5. meditációk az óra lezárásához

6. a téma továbbgondolása

ÓRAVÁZLATOK
 

1.      Boldogságfokozó hála – 2019. szeptember 26. – 4. a osztály, 8. b osztály   k

2.      Optimizmus gyakorlása – 2019. október 25. – 6. c osztály  k

3.      Kapcsolatok ápolása  - 2019. november  8.  - 2.c,  11.28. 6. c.    k

4.      Boldogító jócselekedetek

5.      Célok kitűzése és elérése

6.      Megküzdési stratégiák

7.      Apró örömök élvezete

8.      Megbocsátás

9.      Testmozgás

10.  Fenntartható boldogság

MEGVALÓSÍTÁS KÉPEKBEN

k k
k k
kk
 kk  
VISSZA FELVISSZA A FŐOLDARA