•Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján• Lapozgasson oldalainkon!. Oldalaink folyamatosan frissülnek!
FŐOLDAL  TANTESTÜLET  HÁZIREND  PEDAGÓGIAI PROGRAM  EMELTSZÍNTŰ TESTNEVELÉS  CSENGETÉSI REND  KÖNYVTÁR  E-KÖNYVTÁR    E-ISKOLAÚJSÁG-R 
k
Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola


             4300 Nyírbátor, Zrínyi Ilona u. 48.       
                     
                KAPCSOLAT        

Így élünk mi itt

k

A színvonalas oktatás feltételeit a jól felszerelt, modern berendezésű osztálytermek mellett különböző előadótermek, szaktantermek, informatikai termek, sportcsarnok, rekortán pálya és műfüves pálya biztosítja.
l
Több osztály befogadására alkalmas a tornacsarnokunk, amely biztosítja a diákság egészséges életmódra nevelését.
k
k

Szinte minden tanterem rendelkezik interaktív táblával, mely nagy segítség a mindennapi tanítási - tanulási munkánk eredményes végzésében és a korszerű eszközök, módszerek alkalmazásában. Pályázatok segítségével igyekszünk tanításhoz szükséges fejlesztő eszközöket bővíteni. A szertáraink felszereltsége, szemléltető eszközeink megfelelőek, valamint folyamatosan bővíthetőek.

kk

2016-ban a vezetőség kezdeményezése alapján a tanulók birtokba vehették az ún. LOGI KUCKÓT, amely logikai játékokkal felszerelt.  Kiváló egy-egy szakköri óra eltöltésére, ahol különféle képességfejlesztő játékokkal bővíthetik már meglévő ismereteiket oldott légkörben.

k
k

Mindent megteszünk a tanítványainkért, igyekszünk eleget tenni a szülői kéréseknek is. Nagy tisztelői és ápolói vagyunk a hagyományainknak. Nagyon megható iskolai rendezvényeken emlékezünk meg nemzeti hőseinkről a nemzeti ünnepek alkalmával intézményünk óriási aulájában, mely erre a célra is tökéletesen alkalmas. Az egyik legszebb ünnep mindannyiónk életében a karácsony, amikor is minden évfolyam képviselteti magát az ünnepi műsorunkban, amelyre kicsik és nagyok, gyerekek és felnőttek heteken keresztül lázasan készülnek. Az adventi időszak egy ismeretlen, iskolánkba betérő ember számára is abszolút felismerhető, ilyenkor tanulóink maguk által készített dekorációkkal ünnepi díszbe öltöztetik iskolánkat.

k
k

Aktív szereplői vagyunk a különféle városi rendezvényeknek, úgy mint pedagógus nap, adventi gyertyagyújtás.

k

Fontosnak tartjuk a diákönkormányzat által meghirdetett programjainkat, az ingyenes úszásoktatást, a témaheteket, a különféle projekteket, a filharmónia és színházi előadásokat. Kiemelnénk még a sportrendezvényeinket intézményünkben. Gyakorta szervez iskolánk olyan programokat, ahová a szülőket is szeretettel hívjuk, várjuk.

k
k

A diákönkormányzatot segítő pedagógus és diákság életre keltette az iskolarádiót, melynek segítségével minden reggel zeneszóra lépnek be az iskolába érkező tanulóink, valamint a közérdekű információk átadása is ezen keresztül történik. A diákság aktív közösségi életet él. 

Évente két alkalommal teremszépségversenyre invitáljuk a tanítványainkat. Ezek közösségépítő ereje példaértékű.

k
k

Intézményünk tankonyhája a 21. századnak megfelelő konyhai eszközökkel felszerelt. A pályázati lehetőségeinket kihasználva ezt is folyamatosan bővítjük.

k

Az osztályok és a tanulók egyénileg is örömmel térnek be az iskolai könyvtárba, ahol PC-Park segíti őket a tanulásban, és rendszeres könyvtárhasználati órákon, tanulást segítő- és önismereti foglalkozásokon vesznek részt.

k

Szeretettel ajánljuk a diákok, a szülők figyelmébe iskolánk honlapját, amelyet folyamatosan frissítünk.  Úgy véljük, ezzel is segíthetünk a naprakész információk elérésében.       https://oktnybt.hu/

k

Reméljük, hogy a 2020/2021.tanévben Önök bizalmat szavaznak nekünk, s mindezt gyermekei is személyesen megtapasztalhatják. Szeretettel várunk minden kisiskolást.

k
FEL

VISSZA