•Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján• Lapozgasson oldalainkon!. Oldalaink folyamatosan frissülnek!
FŐOLDAL  ISKOLÁNKRÓL  TANTESTÜLET  HÁZIREND  PEDAGÓGIAI PROGRAM  EMELTSZÍNTŰ TESTNEVELÉS  CSENGETÉSI REND  KÖNYVTÁR  E-KÖNYVTÁR  SULIKVÍZ  E-ISKOLAÚJSÁG-R  ÚJ 
k Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

             4300 Nyírbátor, Zrínyi Ilona u. 48.       
                     
                KAPCSOLAT        

Forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk a kéttannyelvűben

„Miért csendültek fel a Himnusz hangjai? Miért öltöztünk ünneplő ruhába a mai napon? Azért, hogy felidézzük az 1848. március 15-i pesti forradalom nevezetes eseményeit, valamint, hogy méltó módon emlékezzünk az 1848-49-es magyar szabadságharc dicső napjaira és hőseire!” Ezekkel a gondolatokkal kezdődött az ünnepi műsor 2018. március 14-én délelőtt, a Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola falai között.

Az ünnepi műsor összeállítását követően, felső évfolyamos tanulóinkkal izgatottan, ugyanakkor nagyon lelkesen kezdtünk el készülődni még január végén. Hetente 3-4 alkalommal próbáltunk. Munkánkat nehezítette, hogy külön készültek a gyerekek a prózai, az énekes és a mozgásos jelenetekre. Elérkezett a várva várt nap!

31 felsős tanuló igyekezett elvarázsolni a kedves közönséget a történelmi múlt felidézésével. A színpadon szereplő gyerekeknek a legnagyobb jutalom a figyelmes, érdeklődő hallgatóság. Munkájuk eredményesnek bizonyult, hisz a publikum, nagy tapssal jutalmazta a fellépőket.

Egy ünnepi műsor hosszú folyamat eredményeként jön létre. A résztvevő diákoknak nagyon sok terhelést jelent, hisz délelőtt a tanítási órákon, délután pedig a próbákon kell helytállniuk. Mindez nem tántorította el őket attól, hogy vállalják a feladatot. Fáradságos munka, de végül megtérül a befektetett energia, mert az együtt eltöltött hetek alatt sokat tanulhatnak. A próbákon gyakran beszélgettünk napjainkban is fontos jelentéssel bíró emberi érzésekről, értékekről, mint például bátorság, hazaszeretet, szabadságvágy, kitartás, önfeláldozás. A hosszas munka során megismerték és megtanulták tisztelni történelmi múltunkat. Egy kicsit komolyabb, érettebb fiatalok váltak belőlük. Ahogy az elmúlt évek tapasztalatai is mutatják, ezeknek a próbáknak a közösségformáló szerepe is jelentős. A nyolcadikos tanulók felkarolják és segítik a még kicsit bátortalanabb alsóbb éveseket, akik tisztelettel tekintenek a rutinos végzősökre. Pedagógusként megnyugtató gondolat, hogy intézményünkben ilyen tehetséges fiatalok tanulnak. Mint felkészítő tanár, csak köszönetet mondhatok azoknak a gyerekeknek, akik évek óta nagy lelkesedéssel és igyekezettel munkálkodnak, egy-egy ünnepi műsor színpadra állításán. Köszönettel tartozunk még a látványos díszletért Havasiné Dudics Mónika tanár néninek, a hangosításért pedig Tóth Attilának.

                                                     Nagyné Lőrincz Lilla

                                               a március 15-i ünnepi műsor szerkesztője

k

k

 

k k
k k
k k
k k
k k

VISSZA