•Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján• Lapozgasson oldalainkon!. Oldalaink folyamatosan frissülnek!
FŐOLDAL  TANTESTÜLET  HÁZIREND  PEDAGÓGIAI PROGRAM  EMELTSZÍNTŰ TESTNEVELÉS  CSENGETÉSI REND  KÖNYVTÁR  E-KÖNYVTÁR    E-ISKOLAÚJSÁG-R 
k Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

             4300 Nyírbátor, Zrínyi Ilona u. 48.       
                     
                KAPCSOLAT        
k


INTÉZKEDÉSI TERV
INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A NYÍRBÁTORI MAGYAR-ANGOL KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL
FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

1.1 Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végeztünk és végzünk folyamatosan az iskola épületében.


AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA


2.1 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
A szülők az iskola épületébe nem léphetnek be.

2.2 Intézkedések az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán az intézmény területén
2.2.1. Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről.

2.2.2. A tanóra megkezdése előtt az iskolába érkező tanulók a földszinti és emeleti aulában az osztály számára kijelölt helyen várakozhatnak.


2.2.3. A személyi higiéné szabályainak és a mosdókban a védőtávolság betartásának érdekében az alsó és a felső tagozat a szüneteinek időpontja nem esik egybe.

 

2.2.4.Az udvari szünetek alkalmával a tanulócsoportok pedagógus felügyeletével a számukra kijelölt területen tartózkodhatnak. 2.2.5. A tanulószobás tanulók levegőzésének helyszíne az iskola udvar kijelölt területe.

2.2.6. A tantermi oktatás során kerüljük az osztályok keveredését. Az informatika szaktantermek, a szaktárgyi bontótermek és a tornatermek kivételével az osztályok a tanítási nap során ugyanazt a tantermet használják. Az osztályok váltásával érintett tantermekben óránként felületfertőtlenítést végzünk.


2.2.7. A testnevelés órákat az időjárás és a rendelkezésre álló terület függvényében szabad téren tartjuk.

2.2.8. A megfelelő védőtávolság betartása érdekében a szintenként lévő öltözőkben egyszerre csak egy osztály tartózkodik. A csoportosulás elkerülése érdekében a testnevelés órákat jelzőcsengetéskor fejezzük be.

 

2.2.9. A folyosói ügyelet megerősítése, a mosdóknál külön felügyelet a helyes kézmosásra történő figyelmeztetés és a védőtávolság megtartása érdekében.
EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA


3.1. Az intézményünk területén a szociális és közös helyiségekben mindenki számára (tanuló, szülő, iskolai dolgozó) kötelező a maszk viselése. Kivétel az étkezések és az udvaros szünetek időtartama.
A pamut maszk jobban ajánlott, mert ki lehet mosni és vasalni, többször lehet viselni.
A maszkot négy-öt óra elteltét követően célszerű cserélni. A tanulók által viselt maszkról a szülő gondoskodik.

„Egy jól hordott maszk, amit időnként cserélünk, mert az is nagyon fontos, hogy ne maradjon túl sokáig rajtunk, semmilyen egészségkárosodással nem jár.”
/dr. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház osztályvezető infektológus főorvosa/


3.2. Az iskola bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata minden belépő számára kötelező.


3.3. A szociális helységekben biztosítjuk a vírusölő hatású kézfertőtlenítéssel kiegészített szappanos kézmosási lehetőséget.

3.4. Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk.

3.5. A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók és az iskola dolgozói számára részletes, az  megfelelő szintű tájékoztatást adunk. A tanulók figyelmét felhívjuk az ún. köhögési etikettre: papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemeteskukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.

3.6. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára. A tantermekben, a folyosókon és a szociális helységekben napi többszöri fertőtlenítő takarítást végzünk. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök /billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb./, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítve legyenek. A közlekedési útvonalat kísérő korlátok fertőtlenítő szerrel történő tisztítását óránként végezzük.

3.7. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakait időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.


3.8. Mesterséges szellőztetés esetén gyakori, nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazását biztosítjuk.


3.9. A játszótéri eszközök felületét rendszeresen fertőtlenítjük.

 ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK


4.1. Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére.


4.2. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására és kézfertőtlenítésére.


4.3 Az étkezéseket úgy szervezzük, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén gondoskodunk a védőtávolság betartásáról.


4.4. Fokozottan figyelünk az ebédlőben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére.

TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

 

5.1.Riasztási terv szerint jár el az Intézmény, amely tervet minden dolgozó megismert és tudomásul vett.
Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tüneteit észleljük, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén értesítjük a szülőt, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. (Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.)


5.2. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.


5.3. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.


5.4. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.


5.5. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE


6.1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.


6.2. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.


6.3. A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

k