k

NYÍRBÁTORI MAGYAR-ANGOL KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

4300 Nyírbátor Zrínyi I. u. 48.
         A Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola tantestületének tagjai a 2017/2018-os tanévben
NÉV tantárgy
Abroncsos  Judit ének-zene szakos tanár, angol nyelv és irodalom szakos tanár
Ariné Mikó Mária  általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen
Balla Erika gyógypedagógus, általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területen
Bara Györgyné angol nyelvtanár
Baracsiné Magyar Csilla magyar nyelv és irodalom szakos tanár, orosz szakos tanár
Baracsiné Tardi Nóra általános iskolai tanító angol idegen nyelvi műveltségi területen
Barna István Zoltánné szociálpedagógus
Benyák Lászlóné számítástechnika szakos tanár, általános iskolai tanító technika műveltség területen
Bíróné Czakó Andrea könyvtáros- főisk., informatikus könyvtáros- egyetem, könyvtárostanár spec.koll.
Birtók Norbertné általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel
Böszörményi Marina biológia szakos általános iskolai tanár
Csonka Gáborné általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel
Fekete Erika általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen
Geszten Edit magyar nyelv és irodalom szakos tanár, történelem szakos tanár
Gönczöl Mihályné általános iskolai német nyelvoktató tanító, általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel
Havasiné Dudics Mónika biológia szakos tanár, gyógypedagógus, rajz szakos tanár
Hornyákné Helmeczi Orsolya általános iskolai tanító ének szakkollégiumi képzéssel, fejlesztő-differenciáló szakpedagógus
Horváth Edit német nyelvtanár
Horváthné Szabó Hajnalka rajz szakos tanár, általános iskolai tanító, óvodapedagógus
Ispán Sándor orosz szakos általános iskolai tanár, testnevelés szakos tanár
Jebudenszki Katalin pedagógiai asszisztens
Kopasz Csabáné általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel
Kóródiné Tóth Mária magyar nyelv és irodalom szakos, német nyelv és irodalom szakos tanár, drámapedagógus
Kovács Ágnes általános iskolai tanító
Kassai Éva általános iskolai tanító
Kovács Judit egyetemi szintű pszichológia szakos bölcsész, gyógypedagógus pszichopedagógia szakirányon
Kovácsné Molnár Nóra
intézményvezető helyettes
számítástechnika szakos tanár, matematika szakos tanár, szakpedagógus, fizika szakos tanár
Lukács Tiborné általános iskolai tanító
Matolcsi Katalin általános iskolai tanító vizuális nevelés műveltségi területen
Meczner Béláné általános iskolai tanító technika műveltség területen
Molnár Károlyné általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel
Nagyné Bagaméri Éva
megbízott intézményvezető
 biológia szakos tanár, földrajz szakos tanár, szakpedagógus
Nagyné Lőrincz Lilla történelem szakos általános iskolai tanár, ének-zene szakos általános iskolai tanár
Oláh Éva Piroska általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel
Orosz Marietta magyar nyelv és irodalom, történelem szakos tanár GYES
Pappné Kiss Erzsébet matematika szakos tanár, kémia szakos tanár
Rácz Beáta általános iskolai tanító testnevelés és sport műveltségi területen
Sáriné Matolcsi Anikó történelem szakos tanár, főiskolai szintű német szakos tanár
Seresné Kónya Antónia tanulási zavarok preventív pedagógusa, általános iskolai tanító
Somogyi Erzsébet német nyelvtanár
Szabó Beatrix igazgatási ügyintéző, érettségi, társadalombiztosítási ügyintéző, személyügyi ügyintéző, gyermek és ifjúságvédelem
Szabó Jánosné angol nyelv és irodalom szakos tanár, általános iskolai tanító
Szász Tamás testnevelés szakos tanár
Szedlárné Szabó Judit  
intézményvezető helyettes
általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel
Szilágyi Krisztián testnevelő tanár
Szollár-Majoros Anett érettségi, felsőfokú jogi asszisztens, iskolatitkár
Takács Adrienn általános iskolai tanító angol műveltségi területen
Templom Sándorné általános iskolai tanító rajz szakkollégiumi képzéssel, általános iskolai tanító könyvtár szakkollégiumi képzéssel
Tokáné Buzás Katalin matematika szakos tanár, kémia szakos tanár
Tóth  Enikő Ildikó  német nyelv és irodalom szakos tanár, általános iskolai tanító német idegen nyelvi műveltségi területen
Tóth Erika Irén általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területen
Tóth László technika-informatika szakos tanár
Tóth Mátyás Gábor informatika tanár
Tóthné Durucskó Erzsébet általános iskolai tanító
Tóth Tünde Zsuzsanna pedagógiai asszisztens
Tóth Zsuzsanna általános iskolai tanító
Váradiné Vincze Ágnes  magyar nyelv és irodalom szakos tanár, gyors- és gépírás szakos tanár,
Varga Csabáné általános iskolai tanító népművelés szakkollégiumi képzéssel,
Vargáné Csonka Dóra szakpedagógus, ének-zene szakos általános iskolai tanár, drámapedagógus, általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiumi képzéssel
Vida Ferenc János           
intézményvezető helyettes
fizika szakos tanár, számítástechnika szakos tanár, szakpedagógus, matematika szakos tanár, technika szakos tanár
Vida Ferencné matematika szakos tanár, fizika szakos tanár
Vadon-Zsadányi Zsófia általános iskolai tanító ének-zene műveltségi területen
Zsigó Krisztina általános iskolai tanító