•Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján• Lapozgasson oldalainkon!. Oldalaink folyamatosan frissülnek!
FŐOLDAL  TANTESTÜLET  HÁZIREND  PEDAGÓGIAI PROGRAM  EMELTSZÍNTŰ TESTNEVELÉS  CSENGETÉSI REND  KÖNYVTÁR  E-KÖNYVTÁR    E-ISKOLAÚJSÁG-R 
k Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

             4300 Nyírbátor, Zrínyi Ilona u. 48.       
                     
                KAPCSOLAT        
k

Tisztelt Szülő / Tisztelt Gondviselő!

 

Tájékoztatjuk, hogy az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú, „Alapvető fogyasztási cikkek biztosítása szegény gyermekes családok számára” című projekt keretében a 2020/21-es tanévben ingyenes tanszercsomagok kiosztására kerül sor az érintett tanulók számára, mely az osztályfőnökök irányításával a tantermekben történik.

A projekt által érintett intézmény képviselőjeként tájékoztatom a következőkről:

-          A tanszercsomag kiosztásának időpontja:

alsó tagozaton: 2020. augusztus 28-án, pénteken 14 – 16 óráig,

felső tagozaton: 2020. augusztus 31-én, hétfőn 15 – 17 óráig.

-          A tanszercsomag átvételéhez a gyermek TAJ száma és OM (oktatási) azonosítószáma szükséges, így az átvételkor ezen igazoló iratokat kérjük, hozza magával!

-          A tanszercsomagok az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglalt adatok megadását követően, a kedvezményezett gyermek képviseletében a szülő által történő aláírást követően vehetők át.

-          A Projekt keretében történő tanszercsomag kiosztásról fotódokumentáció készül.

-          Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megadott személyes adatokat a Klebelsberg Központ kizárólag az RSZTOP-2.1.1-16-2017-00001 azonosítószámú Európai Uniós projekt megvalósításával összefüggő feladatainak végrehajtása céljából kezeli, az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a projekt zárását követő fenntartási időszak végéig.

Sikeres tanévet kívánunk! Felmerülő kérdéseikkel bátran forduljanak intézményünkhöz!

Tisztelettel: Iskolavezetés

k