•Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján• Lapozgasson oldalainkon!. Oldalaink folyamatosan frissülnek!
FŐOLDAL  
k Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

             4300 Nyírbátor, Zrínyi Ilona u. 48.       
                     
                KAPCSOLAT        

Bővülő képzési paletta a Kéttannyelvűben

A jelenléti oktatás egész évre kiterjedő reményével, ötletekkel gazdagon felvértezett pedagógusokkal, újra megnyitotta iskolánk a kapuját. A 2021/2022-es tanévet ismét zökkenőmentesen, 100%-os szakos ellátottsággal indítottuk. Az elsős tanulóink közül az „a” osztály kéttannyelvű, a „b” osztály néptánc, a „c” osztály pedig lovaskultúra oktatásban vesz részt a mindennapos testnevelés órák keretében. Mindezek mellett a „c” osztály a magas tanulólétszám miatt csoportbontásban tanul.

A meglévő képzési formák mellett e tanévtől újak is megjelentek: lovaskultúra- és néptáncoktatás, szivacskézilabda, robotika szaktanterem, Ökoiskola, Boldog Iskola és Erősségközpontú Iskola. Ezeket néhány gondolattal szeretnénk ismertetni:

Lovaskultúra oktatás

2012. március 12-én lépett hatályba a Kincsem Nemzeti Lovasprogram, melynek célkitűzései között szerepelt, a mindennapos testnevelés órák keretében, a lovaskultúra oktatás bevezetése. Ezt figyelembe véve építettük be iskolánk képzési formájába. Már az elmúlt tanévben terveztük a bevezetését, amire sajnos a Covid-járvány miatt nem kerülhetett sor. Nagyon büszkék vagyunk azonban rá, hogy e tanévtől már megvalósulhat a lovaskultúra oktatás a nyírbátori Fedeles Lovardában, képzett lovaskultúra oktató irányításával.

A lovassport a szabadidő eltöltésének egyik legszórakoztatóbb és legegészségesebb módja. Tanulóink között akadnak különleges bánásmódot igénylő gyermekek, akik számára bizonyított a lovaglás jótékony hatása. Általa javul a gyermekek tanulási készsége, élményszerű nevelési célzattal adott feladatain keresztül az elért eredmények tartósabbak és mélyebbek. Pozitívan hat a fizikai készségekre, a lóval való kapcsolat pedig fejleszti a szociális hatásokat, személyiséget. Szeretetre, rendre és fegyelemre nevel. Tiszteletre tanít, lóéra és emberére egyaránt.

k

Néptánc

 Az elmúlt tanévben intézményünk a Mátészalkai Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola feladatellátási helye lett. Ezért jelenleg a néptánc oktatást a művészeti iskola pedagógusai látják el. A tánccal fejlődik a gyermekek ritmusérzéke, javul a testtartásuk, és a mozgáskoordinációjuk. Bátorságra, óvatosságra, kitartásra nevel, kitűnő közösségépítő. Önbizalomnövelő örömforrás, és ápolja hagyományainkat.

k

Szivacs kézilabda

A szivacslabda olyan eszköz, amelyet számos sportág használ. Anyagának köszönhetően lehetővé teszi az életkori sajátosságoknak megfelelő technikai elemek végrehajtását, a gyermekek mozgáskészségének és kognitív folyamataiknak fejlesztését, a sportág alapjainak lerakását, és a kézilabdajáték megszerettetését. Kiválóan alkalmazható az iskolai testnevelés oktatásában, így az alsó tagozat 2-3-4. évfolyamán vezettük be szakkör formájában, képzett pedagógus irányításával.

Robotika szaktanterem

A Mátészalkai Tankerületi Központ az EFOP-3.2.4-16-2016-00001 „Digitális kompetencia fejlesztése” projekt keretében biztosított iskolánk számára eszközöket. A legkisebbeknek is használható LEGO robotokból 55 bázis állomást, és az ehhez tartozó 7” Lenovo tabletet is megkaptuk. A bázisokban található: 24 db LEGO Education WeDo 2.0, 17 db LEGO Education Spike Prime, 14 db LEGO Education EV3.

Szintén ebben a tanévben kerül sor a humanoid robot használatára. ALpha 1E nevű robot az emberi mozgást csaknem teljes egészében utánozni képes. Így felkelti az érdeklődést a robotika és a programozás iránt. Fejleszti az algoritmikus gondolkodást. Angol nyelvű hangparancsokkal is vezérelhető robot, ezért nagyszerű segítség az angol nyelvtanulás és gyakorlás során is.

Ezek a készletek és eszközök a legmodernebb természettudományos színvonalat képviselik. Használatukhoz külön szaktantermet alakítottunk ki. Célunk, hogy ezen eszközök használatával növeljük a diákok kíváncsiságát, fejlesszük a természettudományos készségeiket, logikájukat, problémamegoldó készségeiket és kreativitásukat.

k

Ökoiskola

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet nyílt pályázatán 2019-ben elnyertük, és azóta is birtokosai vagyunk az Ökoiskola címnek.                                 

Ökoiskolának lenni a legmagasabb szintű állami elismerés. Vállalt iskolafejlesztési, pedagógiai munkánk a diákok környezettudatos nevelése, és a fenntarthatóság megismertetése az iskolai élet minden területén. Tanítványainkkal megismertetjük az egészséges életmód alapvető szabályait, öko rendezvényeket szervezünk, és fenntarthatósági témahetet tartunk.

Boldog Iskola – Boldog Könyvtár

Továbbra is büszkélkedhetünk a Boldog Iskola kitüntető címmel. A Mátészalkai Tankerület támogatásával két pedagógusunk elvégezte a programhoz tartozó továbbképzést.  Ők a tudásukat átadva a kollégáknak, közösen építik be majd a tanulók mindennapjaiba, tanóráiba, tanórán kívüli foglalkozásaiba az ott elsajátítottakat. A Boldogságóra Program olyan élménypedagógiai módszer, amely a pedagógusok és gyermekek lelki jóllétével foglalkozik. Nagyszerű kiegészítője az iskola oktató-nevelő munkájának, segítő kéz, útmutatás a problémák, kihívások megoldásában.

„ A program kiemelt küldetése, hogy a pozitív pszichológiai eredményeire építve adjon ötleteket és módszertani segítséget a boldogságra való képesség fejlesztéséhez az óvodás és iskolás korosztály számára.” 1

Célunk olyan optimista, magabiztos és kitartó óvodások és iskolások nevelése, akik megoldandó feladatként kezelik a mindennapi kihívásokat, észreveszik az élet szépségeit, az örömteli pillanatokat, és boldog, határozott, pozitív énképpel rendelkező iskolássá, majd felnőtté válnak.” 1

Erősségközpontú Iskola – Erősségközpontú Könyvtár

A Boldogságóra Programra épül az Erősségközpontú Oktatás Program, mely továbbképzésen szintén a Mátészalkai Tankerületi Központ támogatásával két pedagógus vesz részt.

 A program egy pozitív pszichológián belüli erősségközpontú módszertanon alapul, amely segít a gyerekeknek és fiataloknak felfedezni és alkalmazni erősségeiket.” 2

Tanulóinkkal felfedezzük az egyéni tulajdonságokat, erősségeket, amelyek megismerésével egészséges szokásokat tudunk kialakítani a jövőben a mentális jólétért.  Az erősségek tanítása megkönnyíti az átmenetet az óvodából iskolába, alsó tagozatból felső tagozatba. Aktívabb részvételt, nagyobb elégedettséget, jobb iskolai eredményeket von maga után.

Mindezen korábban felsorolt oktatást támogató, élményszerű programokról, folyamatosan képes beszámolót nyújtunk iskolánk honlapján, facebook oldalán keresztül.

1 https://boldogsagora.hu/

2 https://pozitivpedagogia.hu/erossegkozpontu-oktatasi-program/

VISSZA