•Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján• Lapozgasson oldalainkon!. Oldalaink folyamatosan frissülnek!
FŐOLDAL  
k

       

Próbáld ki magad, várunk a Kéttannyelvűbe!

Hamarosan eljön a beiratkozás ideje. Intézményünk, a Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola szeretettel várja a leendő elsős kisdiákokat. Iskolánk vezetése és a 2023/24. tanév első osztályainak tanítói, 2023.03.16-án 16 órai kezdettel intézményi bemutató fórumon vesznek részt a Báthory Anna Református Óvodában, amire sok szeretettel meghívjuk a kedves szülőket.

Az elkövetkező tanévben is színes programok gazdagítják majd iskolánk életét.

Intézményünk erősségei, kiemelt területei:

Egy XXI. századi, korszerűen berendezett, modern épületbe léphetnek be az ideérkezők. Digitális táblákkal felszerelt tantermekben, szaktantermekben tanulhatnak a hozzánk beiratkozók. A mindennapos testnevelésórák és edzések megtartását több osztály befogadására alkalmas tornacsarnok, rekortán és műfüves pálya biztosítja.

 Tanítványaink hangulatos, mindig az évszaknak megfelelően díszített ebédlőben sajátíthatják el a kulturált étkezési etikettet.  A taneszközökkel jól felszerelt tankonyha felkészíti őket a holnapra. A tágas, gyermekjátékokkal ellátott iskolaudvaron élvezhetik tanítványaink a tanulás melletti másik fő tevékenységüket, a játékot.  Könyvtárunk állománya folyamatosan gyarapodik, melyet a Boldogságórák és az Erősségközpontú foglalkozások tesznek még vonzóbbá.

 Az intézményünk belső kommunikációs rendszere, az  iskolarádió segíti az információáramlás optimalizálását. Képzett, módszertani kultúrájukban gazdag pedagógusaink a felzárkóztatás mellett a tehetséggondozásra is nagy hangsúlyt helyeznek. A kéttannyelvű osztályokban tanuló tanítványaink többsége a 8. év végére középfokú komplex nyelvvizsgát szerez.

A mindennapos testnevelésórák keretében, heti két alkalommal, szervezett keretek között, a lovaskultúra- és néptáncoktatás testet-lelket egyaránt gyógyít. E színes palettából nem hagyhatjuk ki az új világ vívmányát, a Robotikát sem, mely ennek a generációnak már nélkülözhetetlen lételeme. Repertoárunk itt még nem ér véget. Míg a sportot kedvelő gyermekeink szivacskézilabda oktatásban, addig tehetséges gyermekeink táblajátékok használatában teljesedhetnek ki.

Büszkén mondhatjuk el iskolánkról, hogy hírnevünket országos, regionális, megyei, körzeti tanulmányi versenyeken elért sikereink, több sportágban elért kiváló sporteredmények is gazdagítják, melyek Mindannyiunk lelkiismeretes munkáját tükrözik!

Induló első osztályaink:

1.a angol kéttannyelvű osztály, ahol a készségtárgyakat képzett nyelvtanáraink mellett már első tagozattól kezdve az Amerikai Egyesült Államokból érkezett lektortanár tartja. Ez a munka felső tagozaton is folytatódik, ahol egyes tárgyakat szintén angol nyelven tanulnak a diákok.  Képzésünk célja, hogy a nyolcadikos ballagásra minél több gyerek rendelkezzen legalább középfokú nyelvvizsgával.

1.b általános tantervű,  néptáncoktatásban részesülő osztály, mely testnevelésóra keretében valósul meg, heti 2 órában, a ritmusérzék, mozgáskoordináció és testtartás javítása érdekében. Táncművészeti Egyetemet végzett szaktanár foglalkozik a diákokkal, aki a Mátészalkai Szatmár Alapfokú Iskola óraadó tanára. A tánc önbizalomnövelő örömforrás, ápolja a hagyományainkat, és kitűnő közösségépítő szerepe van.

1.c általános tantervű, lovaskultúra oktatásban résztvevő osztály, városunkban egyedül a mi intézményünk büszkélkedhet ezzel a programmal, amely heti egy alkalommal két órában biztosítja tanítványainknak teljesen ingyenesen ezt az igen költséges sportot. Mindez a Mátészalkai Tankerületi Központ, valamint Nyírbátor Városának Önkormányzata támogatásával valósul meg a helyi Fedeles Lovardában képzett oktatókkal.

 

Bemutatkoznak leendő elsős Tanítóink:

Budaházi Erika

 

Huszonegy éve dolgozom tanítóként. Iskolai munkámat harminchat éve kezdtem. Szociálpedagógusként az iskolai munka mellett családgondozóként és könyvtárosként is dolgoztam. Hosszú ideig tanítottam 1-2. összevont osztályban. Ebben az összetett munkában sok olyan tapasztalatot gyűjtöttem, amit a mai napig hasznosítani tudok. A Kéttannyelvű iskolában 3 éve tanítok. Egy szakmailag jól felkészült, segítő tantestületbe kerültem.

Most negyedikeseim vannak, de szeptembertől ismét a legkisebbekre kell hangolódni. Igyekszem mindent megtenni annak érdekében, hogy zökkenőmentesen történjen az óvoda és az iskola közötti átmenet. Éppen ezért sok-sok játékos gyakorlat segítségével ismerkednek meg a betűk, számok világával az első hónapokban.

Célom, hogy a biztos alapkészségek megszilárdításával párhuzamosan a gyerekekkel megszerettessem a tanulást. Olyan módszerekkel ismerkedjenek meg az alsó tagozatban, amellyel tanulásuk gyorsabbá, egyszerűbbé, önállóbbá válik. A tehetséggondozást is kiemelt feladatnak tekintem. Tanítványaim közül többen dobogós helyen végeztek környezetismeret és matematika tantárgyakból országos és megyei versenyen egyaránt.

Olyan osztályközösség kialakítására törekszem, ahol tisztelik, segítik és elfogadják egymást a gyerekek. Derűs, nyugodt légkört szeretnék kialakítani, szép környezetet, ahova szívesen jönnek mindennap, és jól érzik magukat, barátokra találnak. A gyermekek fejlődését a szülőkkel való együttműködés segíti a legjobban, törekszem ennek a kialakítására.

 

Mikó Tibor Istvánné

Lassan 36 éve dolgozom tanítónőként. Nyíregyháza mellett élek a családommal. 2 felnőtt gyermekem van. Szüleim, sőt nagyszüleim is pedagógusok voltak.

Pozitív szemléletű, sokoldalú, nyitott embernek vallom magam. Szeretem a kihívást, a kreativitást igénylő feladatokat.

Elsős tanítóként szép próbatétel az iskolába lépő kisgyermekek tudásvágyát, lelkesedését megőrizni, a tanulást sok-sok játékkal élménnyé varázsolni. Azt gondolom, hogy jól tanulni, csak jó közösségben lehet. Ha a gyermekek szívesen jönnek iskolába, nem lesz gond a tanulással.

Pedagógiai alapelvünk, hogy mindenki a képességeinek megfelelően fejlődhessen. Nyugodt, szeretettel teli, egymásra odafigyelő osztálylégkört igyekszem kialakítani, amelyben fejlődhet a gyermek önbizalma, tudása.

Fontosnak tartom, hogy minden gyermek felfedezze magában az igazi értékeket, barátokat szerezzen.

 

Kovács-Balla Erika

2004-ben szereztem tanítói, majd gyógypedagógusi diplomát, szakmai tudásomat azóta is folyamatosan fejlesztem. 2006 óta erősítem a Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola nevelőtestületét.

Nyírbátorban élek a családommal, 1 kislányom van, aki jelenleg óvodás.

Mindenre nyitott embernek vallom magam, pozitív szemlélettel, sokoldalúsággal. Szeretem a kihívásokat, a kreativitást igénylő feladatokat.

Leendő elsős tanító néniként, szép próbatétel az iskolába lépő kisgyermekek tudásvágyát, lelkesedését megőrizni, a tanulást sok-sok játékkal élménnyé varázsolni. Ezekhez az „élményekhez” a képességekhez, az életkorhoz igazodva alkalmazom a változatos tanítási módszereket, a különböző munkaformákat, hívom segítségül az infokommunikációs eszközöket.

Hiszek abban, hogy minden gyermek „tehetséges valamiben” és ezt pozitív megerősítéssel, az erősségek észrevételével, a motiváció, a kíváncsiság folyamatos fenntartásával szeretném biztosítani.

Célom, a biztos alapok építése mellett, a kiegyensúlyozott, vidám, barátságos légkör megteremtése, ahová diákjaim szívesen járnak, jól érzik magukat.

Azt gondolom, hogy jól tanulni, csak jó közösségben lehet. Ott lehet jó közösséget építeni, ahol a résztvevők között jó az együttműködés, kölcsönös a tisztelet, megvalósul az egymás elfogadása.

Szerezz felejthetetlen élményeket az óvodában, szeptemberben találkozunk az iskola kapujában.

 

 

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.
Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül."

(Ismeretlen szerző)

 

 

Szencziné Donka Zsuzsanna

             intézményvezető-helyettes

k