•Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján• Lapozgasson oldalainkon!. Oldalaink folyamatosan frissülnek!
FŐOLDAL  
k

       

„Magvető” a Magyar-Angol Kéttannyelvűben

 

Ismét közeleg egy új, a 2022/23. tanév. Ilyenkor a nagycsoportos óvodás gyerekek szüleit a beiskolázás kérdése foglalkoztatja a legjobban. Azon töprengenek, melyik iskolai programot, melyik tanító nénit, illetve melyik intézményt válasszák szeretett gyermekeiknek. Az elkövetkezendő tanévben is programok színes választékával várjuk a tanköteles gyermekeket a Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Iskolába. Érzelmi biztonság és öröm nélkül nincs hatékony tanulás.

Induló első osztályaink a következők:

1.      a /Angol kéttannyelvű osztály, ahol a készségtárgyakat a kezdetektől (ének-zene ,vizuális kultúra , technika és tervezés)  angol nyelven tanulják a gyermekek. Képzett nyelvtanáraink mellett, az idegen nyelvi tanórán kívül,  már  alsó tagozaton  a Mátészalkai Tankerületben egyedül, a mi intézményünkben az Amerikai Egyesült Államokból érkezett, szakképzett lektor tanár tanítja  a társalgást. Ez a felső tagozaton is folytatódik, kibővülve a célnyelvi civilizációval. Felsőbb évfolyamon is az egyes tárgyakat angol nyelven tanulják a gyerekek. Az angol és matematika órákon a tanítványaink már az első évfolyamon is rendszeresen használják a tanulói tableteket. A játékos formában átadott ismeretek jobban rögzülnek. Intézményünk  Lego Spike Prime és EV 3 készletekkel gazdagodott,  így  a robotika is beépül a gyermekek mindennapjaiba .Végzős, angol nyelvet  tanuló tanítványaink a nyolcadik év végére komplex C típusú nyelvvizsgával gazdagodva hagyhatják el intézményünket.

  

Az 1. b osztály néptánc oktatás: A tánccal fejlődik a gyermekek ritmusérzéke, javul a testtartásuk, és a mozgáskoordinációjuk. Bátorságra, óvatosságra, kitartásra nevel, kitűnő közösségépítő. Önbizalomnövelő örömforrás, és ápolja hagyományainkat.

 A Mátészalkai Szatmár Alapfokú Művészti Iskola feladatellátási helyeként működünk. Így  a szülőket nem terhelve jutnak  a gyerekek újabb képzéshez. A néptánc tanítása  a mindennapos testnevelés órák keretében  heti két tanítási órában  valósul meg.  Így időt, pénzt és fáradságot takarít meg gyermek és szülő egyaránt.

 

Az 1. c Lovaskultúra –oktatás : A lovassport a szabadidő eltöltésének egyik leghasznosabb és legegészségesebb módja. Szorosan összefügg az életminőséggel. Kimozdítja a gyermekeket a mindennapokból, fejleszti a tanuláshoz szükséges részképességeket, nagymozgásokat, melyek tovább javítják a finommotorikát. A lovaskultúra –oktatást a városban egyedül a mi intézményünk építette be Pedagógiai Programjába. A 2021/22. tanévtől a mindennapos testnevelés órák keretében, heti egy alkalommal, két órában tudjuk biztosítani tanítványainknak teljesen ingyenesen ezt az igen költséges sportot.  Mindez a Mátészalkai Tankerületi Központ valamint Nyírbátor Város Önkormányzatának támogatásával valósul meg. Köszönjük! A lovaskultúra elméleti és gyakorlati ismereteinek az elsajátításához a helyi Fedeles lovardában, képzett lovaskultúra oktatók nyújtanak segítséget. Az egyéb lovassportokat és fogathajtási ismereteket Zsadányi Gábor tanító bácsink koordinálja, aki a lovassport szerelmese.

 

Leendő első osztályos tanítóink:

k

Fülepné Baracsi Tünde vagyok, nyírbátori gyökerekkel rendelkező pedagógus.

Nyírbátorban születtem, szinte gyermekkori álmom vált valóra azzal, hogy pedagógusi pályára léptem. Édesanyám és nagymamám óvodapedagógusok voltak, így nem állt messze tőlem az elhivatottság, a gyermekekkel való kapcsolat, a tanítás, oktatás iránti vágy.

Gimnáziumi tanulmányaimat Nyírbátorban, az akkori Báthory István Gimnáziumban végeztem, majd a Nyíregyházi Főiskolán szereztem diplomát 2004-ben tanító- angol műveltség területen.

 Lassan 18 éve már annak, hogy a betűvetés, a számolás, az írás, és az olvasás tudományára okítom, tanítom a kis nebulókat. Több első osztályt kísértem már végig alsó tagozat végéig, valamint angolul is tanítottam számos alsós osztályban.

Fontosnak tartom, hogy a tanulók biztos tudást kapjanak, ennek alapja a következetesség, a pontosság, rendszeresség és a fegyelem. Igyekszem a tanulókat sok-sok dicsérettel ösztönözni, az órán oldott, hangulatos légkört teremteni, a kis nebulókat játékos feladatokkal motiválom a tanulásra.

Törekszem arra, hogy az iskolába érkező kis elsősök megszeressék az új közeget, hatékony legyen az óvodából iskolába való átmenet, és igyekszem felkelteni az idegen nyelv tanulása iránti érdeklődésüket, amelyet sok játékos feladattal, mondókával, interaktív szemléltető eszközzel teszek érdekessé számukra.

Megtisztelő feladatnak érzem, hogy részese lehetek az első osztályos gyermek világképének formálásában, így mindent megteszek annak érdekében, hogy oktató- nevelő munkámat a lehető legjobban lássam el.

 

k

Matolcsi Katalin vagyok. 1994-ben a nyírbátori Báthory István Gimnáziumban érettségiztem. 1999-ben tanító-vizuális nevelés műveltség területen diplomát szereztem.

 

A tanítói hivatás választását azoknak a nagyszerű pedagógus személyiségeknek, családtagoknak köszönhetem, akik szűkebb és tágabb környezetemben körülvettek szakmájuk elismert művelőiként, és a helyi közösség megbecsült tagjaiként példát mutattak.

Már pályakezdőként is nagyon fontosnak tartottam, hogy munkámat a folyamatos fejlődés, az új dolgok iránti fogékonyság jellemezze, hiszen önmagunk fejlesztése ezen a pályán elengedhetetlen.

Továbbképzések sokaságán vagyok túl és az új ismereteket alkalmazom a gyakorlatban is, hogy változatosabbá, érdekesebbé tegyem tanóráimat.

Figyelemmel kísérem az újdonságokat, hogy az általam átadott ismeretek a kor igényeinek megfelelőek legyenek, ugyanakkor illeszkedjenek az adott gyermekközösség képességeihez és életkori adottságaihoz.

k

 

Vargáné Csonka Dóra vagyok, tanító, ének-zene, drámapedagógus, aki 30 éve hűséges és elhivatott dolgozója iskolájának.

Pályafutásomat Pócspetriben kezdtem, mint alsó tagozatos tanító.

Később iskolánkban folytattam munkásságomat, ahol volt tanítóim és tanáraim munkatársaként lestem el sok fortélyt. Számomra a tanítás-tanulás, a nevelés, az értékteremtés, az ismeretek átadása az életem és eddigi pályám meghatározói. Nagyon fontosnak tartom a gyermek és szülő felé irányuló kedvességet. Hiszem, hogy kölcsönös, szeretetteljes kapcsolat a közös munkánk alapja. A gyermeki világ őszinteséggel, személyességgel, elfogadással, sok játékos feladattal, élménnyel nyitható meg, melyet sok drámapedagógiai fogással színesítek. Meggyőződésem, hogy jól tanulni csak egy jó közösségben lehet. Nyugodt, szeretetteljes osztálylégkört igyekszem kialakítani, melyben fejlődhet a tanuló önbizalma, tudása.

Szakmai fejlődésem mindig szem előtt tartom. Igyekszem új oktatási módszerekkel megismerkedni, azokat kipróbálni, alkalmazni.

Végzettségeim: Kölcsey Ferenc Tanítóképző főiskola/ének-zene szakkollégium/

                             Bessenyei György Tanárképző Főiskola: Ének-zene szak

                             Bessenyei György Tanárképző Főiskola: Drámapedagógus/színi nevelési specializáció/

                             Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem: Közoktatási Vezető

Örömmel várjuk a következő tanévet, hogy megismerhessük az új elsősöket!

 

k