•Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján• Lapozgasson oldalainkon!. Oldalaink folyamatosan frissülnek!
FŐOLDAL  TANTESTÜLET  HÁZIREND  PEDAGÓGIAI PROGRAM  EMELTSZÍNTŰ TESTNEVELÉS  CSENGETÉSI REND  KÖNYVTÁR  E-KÖNYVTÁR    E-ISKOLAÚJSÁG-R 
k Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

             4300 Nyírbátor, Zrínyi Ilona u. 48.       
                     
                KAPCSOLAT        

Sikeres, jelen idejű online oktatás a „Kéttannyelvűben ”

 

    Majdnem egy éve, hogy a hirtelen bejelentett iskolabezárás után most újra a tantermen kívüli digitális munkarendre tértek át a köznevelési intézmények pedagógusai. Az azóta is tomboló pandémia ismét kihívás elé állította iskolánk nevelőtestületét a Magyar-Angol Kéttannyelvűben is.

   Elsődleges célunk az online tanítás feltételeinek megteremtése és az oktatás zavartalan folytatása volt. A koronavírus-járvány okozta rendkívüli helyzetben is tovább kellett működtetni az oktatás rendszerét, amely néhány hétre a digitális térbe költözött. Így iskolánk pedagógusainak és a nevelés-oktatást segítő munkatársaknak megint alkalmazkodniuk kellett a kialakult helyzethez. Az elmúlt tanév tapasztalatai azonban nagy segítséget nyújtottak, s felkészültek voltunk az újabb megmérettetésre.  Az intézményvezetés a pedagógusok szakmai támogatásával tervezte meg az előttünk álló hetek tanítási struktúráját, az ismeret- és élményátadás módját. Mivel ez a lépés várható volt tanévkezdéskor, az informatika szakos tanárok felfrissítették tanulóink infokommunikációs eszközhasználatának ismereteit, felkészülve az esetlegesen bekövetkező tantermen kívüli oktatásra. Ennek részeként a diákjainkkal megismertették az online tanulási lehetőséget a Kréta DKT felületén.

    A tantermen kívüli digitális oktatás intézményünkben a kollaborációs felületen órarend szerint, valós időben történt. Kollégáink és mi magunk is minden órát megtartottunk, törekedve arra, hogy a tanítási órán a tananyag elsajátítása megtörténjen, és nem vagy csak nagyon kevés házi feladatot kaptak tanítványaink azért, hogy a szülőket tehermentesítsük.

   A vészhelyzet idejére az ingyenes vezetékes internetszolgáltatásra jogosultak köre kiegészült a köznevelési intézményben tanuló diákokkal is, így saját eszközzel rendelkezve, akár egy okostelefonnal is sikeresen be tudtak kapcsolódni a tantermen kívüli távoktatásba.  Ez óriási segítség volt, hiszen nem volt szükség a papír alapon való tananyag nyomtatására, lehetőség adódott, ha nem is a személyes, de a számítógép monitorján keresztül való kontakt kialakítására.         Munkánk során mindannyian törekedtünk arra, hogy a tanév során eddig megszerzett tudást tovább mélyítsük, az erre épülő új élmények átadását és befogadását támogassuk. Bíztunk abban, hogy a tantestütet által közösen elfogadott, megszavazott, jelen idejű online oktatási formában az ismeretátadás, a gyakorlás, a tapasztalatszerzés sikeres lehet. Eddigi tapasztalataink mindezt, alátámasztották.

Bár a rendszerben lévő digitális tananyagok fejlesztését illetően az elmúlt évhez képest óriási fejlődés tapasztalható, pedagógusaink saját feladatokat, feladatsorokat, projekt témákat készítettek, melyek megosztásával egymás munkáját is szívesen segítették. A tantermen kívüli digitális munkarend a lehetőségekhez képest zökkenőmentesen működik, az eddig felhalmozott tudást remekül tudják kamatoztatni kollégáink, diákjaink.

  Az oktató- nevelő munkát végző kollegák szakmai támogatással, az iskola vezetése a szervezéssel törekedett a tudásmegosztásra.

Tanulóink egy része gond nélkül használta a digitális teret a tanulásra, de komoly figyelmet kellett fordítanunk a lemaradó, nehéz helyzetben lévő diákokra is. Ebben a munkában komoly erőfeszítéseket tettek pedagógusaink, akik minden eszközt és fórumot használva igyekeztek kapcsolatot tartani a diákokkal, segíteni csatlakozásukat a digitális osztályteremhez.

   Összességében elmondható, hogy tanítványaink többségénél sikeres az új oktatási módszer. Az elmúlt évben kevésbé motivált tanulók is igyekeztek részesei lenni a digitális térnek.

  Véleményem szerint munkánk eredményes volt, jártasságot szereztünk az online tanításban, tanulásban, s pozitívum a digitális kompetenciánk fejlődése.

   Ezúton szeretnénk megköszönni minden támogató segítséget, amely a hátrányos helyzetű tanítványainknak is lehetőséget teremtett.  Megköszönjük intézményünk pedagógusainak áldozatos munkáját, a szülőknek és a tanulóknak pedig a példaértékű hozzáállást.

    

                             

                                                           Szencziné Donka Zsuzsanna

                                                             intézményvezető-helyettes

 

k