•Szeretettel köszöntjük iskolánk honlapján• Lapozgasson oldalainkon!. Oldalaink folyamatosan frissülnek!
FŐOLDAL  TANTESTÜLET  HÁZIREND  PEDAGÓGIAI PROGRAM  EMELTSZÍNTŰ TESTNEVELÉS  CSENGETÉSI REND  KÖNYVTÁR  E-KÖNYVTÁR    E-ISKOLAÚJSÁG-R 
k Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

             4300 Nyírbátor, Zrínyi Ilona u. 48.       
                     
                KAPCSOLAT        

k

Marad a magas színvonal 

     A Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskolában nem csak a COVID 19 indított el reformokat április elején a nevelés-oktatás területén.

     Intézményünkben a pedagógusok összetételét tekintve hirtelen nagymérvű változás következett be. Nincs mit tagadni: az újonnan kialakult helyzet okozott némi fejtörést, többletmunkát az iskola vezetésének. Azonban nem kellett sokáig keseregnünk. Fantasztikus dolog, hogy a mai helyzetben, amikor ekkora pedagógus hiány van, szinte egy hónap alatt akadálymentessé tettük a következő tanév indítását, kerestünk és találtunk rátermett, ízig-vérig pedagógusokat.

Nem áll iskolánk érdekében tovább korbácsolni a kedélyeket.             

Kizárólag a gyermekek nevelésére és oktatására összpontosítunk, biztosítva számukra a legjobb körülményeket és feltételeket.

Intézményünk zavartalan működéséhez, kiváló szakemberekkel sikerült pótolni a távozó nevelőket. Továbbra is fő célkitűzésünk a kéttannyelvű oktatásunk magas szinten tartása. Ehhez minden feltétel adott. Iskolánkba új lektor tanár érkezik. Szintén az angol nyelvoktatást támogatja egy korábban nyelviskolát vezető, nyelviskolai tapasztalatokkal rendelkező, újonnan érkező angol nyelvtanár. A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű családok tanulóinak jelenléte iskolánkban nem teszi túl vonzóvá intézményünket. Nevelőtestületünk elkötelezett azonban abban, hogy mindkét fél igényeit maximálisan kielégítse. Pályázatokkal, szakmai, módszertani megújulással törekszünk a megvalósításra. Számunkra nagyon fontos a békés együttnevelés, a szociális hátrányok csökkentése mellett a tehetségek felkutatása és a legmagasabb szintre emelése.

 

                                                                                                              Intézményvezetés

 

k