•Viszontlátásra! ...... Viszontlátásra! ....... Viszontlátásra! •
logo

NYÍRBÁTORI MAGYAR-ANGOL KÉTTANNYELVŰ 

ÁLTALÁNOS ISKOLA

                                                                  4300 Nyírbátor Zrínyi I. u. 48.                                                           
..
Nyítólap Iskolánkról Diákok Művészeti
 Iskola
Emelt szintű
testnevelés
Házirend
Tantestület Archívum
Pedagógiai
program
Kapcsolat
Logikuckó Versenyek Eredményeink Tanévrendje Galéria Könyvtár Iskolaújság
Alapítvány Pályázatok Archívum
kép

kép

kép

kép
kép

„Ez az otthonunk, itt kell élnünk”

 

Éppen 60 éve, hogy 1956 őszén az egész világot megrengető események zajlottak Magyarországon. Erre emlékeztünk 2016. október 21-én a Nyírbátori Magyar-Angol Kéttannyelvű Általános Iskolában.

„Mi volt 1956 barátom? Múlt, ami elmúlt?” - Dörner György tolmácsolta felénk e gondolatokat. Valóban. Lehet, hogy 1956. október 23. már csak a múlt, de soha nem szabad megfeledkeznünk azokról, akik fel merték emelni a hangjukat a szabadságért. Mi így emlékeztünk meg a múlt nagy alakjairól.

Intézményünkben már hetekkel korábban megkezdődött a lázas készülődés, hogy méltó módon idézzük fel az 56-os eseményeket. Ötödikes, hetedikes és nyolcadikos tanulóink felkészítő tanáraikkal együtt állították színpadra az ünnepi műsort. Színpadi rutinnal rendelkező hetedikeseink és nyolcadikosaink örömmel vállalták a megtisztelő feladatot, hogy újból közönség elé állva gyönyörű szavalatokat és szívhez szóló prózai szövegrészeket adjanak elő. Az 5. a osztály tanulóinak, mint  feljövő felsősöknek fontos szerepet szántunk a műsorban, tánccal és énekkel színesítették a rendezvényt.

Előadásunkban nem a dübörgő tankokat és a puskatüzet domborítottuk ki, hanem szomorú emberi sorsokat idéztünk fel. Üzenetünk eljutott a közönségig, hiszen meghatottan, csendben, fegyelmezetten hallgatta végig a megemlékezést mind az alsó, mind a felső tagozat, majd azt óriási tapssal hálálta meg.

Köszönjük a fellépő gyerekek munkáját, akik nem sajnálva szabadidejüket, energiájukat lelkesen készülődtek, iskolánk tanulóinak pedig a megtisztelő figyelmet!

Szívesen tettünk eleget annak a kérésnek, hogy az intézmény falain kívül is leróhassuk tiszteletünket az 1956-os áldozatok előtt. Iskolánk két tanulója Kóródi Konrád Ede 7.a és Nagy Péter Attila 8.a osztályos diákok szavalattal, prózai szöveggel és énekkel színesítették az október 23-i városi koszorúzási megemlékezést.                               

Kóródiné Tóth Mária és Nagyné Lőrincz Lilla

                        felkészítő tanárok

kép  kép
kép kép

kép

kép

kép

kkép
kép